logo
Bệnh Viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc
Bộ Y Tế cấp phép: 185/BYT-GPHD.
ISO 9001 : 2015

megaderm

Bác sĩ Việt Nam chia sẻ công nghệ nâng mũi S Line Megaderm tại Hàn Quốc

Lần , Bác sĩ Việt Nam được vinh dự chia sẻ kinh nghiệm, báo cáo chuyên môn tại một hội nghị ...